BS Rörbockning AB

Ärenden gällande order, bekräftelser eller förfrågningar: order@bsrorbockning.se

Ärenden gällande fakturor, adresser eller betalningar: ekonomi@bsrorbockning.seBesöksadress
Silkesvägen 25
331 53 Värnamo

Telefon 0370-159 43

Kontaktformulär

Kontaktpersoner

Produktion/Teknik

Produktion/Teknik
Per-Erik "Pelle" Hjälmkvist
Direkt 0370-30 78 92
Mobil 070-560 81 14
per-erik@bsrorbockning.se

© KEYnet Sweden AB